Foto av Bjørn Glenn Hansen, Per Henning Graff og Terje Rød Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gjestet 100-års jubilanten Glass og Fasadeforeningen

«Glassmestrenes Landsforening» ble konstituert 19. mars 1917 i lokalene til «Kristiania Håndverk- og Industriforening» i Oslo. 100 år senere feiret etterfølgeren, Glass og Fasadeforeningen, i stor stil på Hotel Bristol, der Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var en av foredragsholderne.