Cover Glass og Fasade 0217

Sverre Valens kunstnerhjem får totalrestaurert blyglassene

Restaurering av blyglass i dirigent Sverre Valens bolig i Sandefjord, Helen & Hards signalbygg Flekkefjord kultursenter og underjordisk glassgulv på Blaafarveværket er noe av det du kan lese om i siste utgave av Glass & Fasade. Member Media er totalleverandør av magasinet.