Cover Glass og Fasade 0417

Bergen har fått et flott signalbygg signert Snøhetta

Fakultet for kunst, musikk og design i Bergen står nå ferdig, og glassfasaden skaper en sammenheng mellom byen og kunsten.