Cover Glass og Fasade 0118

Dagslystilgang i boliger bygd etter TEK17 er vesentlig forringet

I årets første utgave av Glass & Fasade kan du lese om hvorfor det er viktig at man allerede i tidligfasen i bygningsdesign har fokus på tilstrekkelig dagslystilgang i boliger.