Foto av hefte

Glass er fantastisk

Glass er det eneste byggematerialet som åpner for gjennomsyn samtidig som det oppfyller byggeforskriftenes krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.