Foto. Cover Glass og Fasade 0218

Fasader med lang levetid og lite vedlikehold

I utgave to av Glass & Fasade belyses egenskapene stål og aluminium, fasademateriale med svært lang levetid kombinert med begrensede krav til vedlikehold.