Foto av tre magasincover

Raksting for rekruttering i Rakkestad

Member Media har kommet med forslag til hvordan Rakkestad kommune kan profilere seg ovenfor gamle og nye innbyggere.