Foto av PC-tastatur

Member Media lager digital fagbok i glassfaget

Siste utgave av «lærebok i glassfaget» kom i 1997. Ved fornyelse av denne er det naturlig ikke bare å modernisere den, men også utvikle et digitalisert og mer fremtidsrettet læremiddel.