Foto av Jannicke Isaksen, Per Henning Graf, Bjørn Glenn Hansen, Harald Aase og Hans Olav Meen Nilssen

Forsterket fokus på GF Medlems- og kundeservice

I august inngikk Member Media en avtale med Glass og Fasadeforeningen om drift av GF Medlems- og kundeservice. Member Media kjenner både bransje og medlemmer godt, og har forutsetninger for å tilføre foreningen salg- og servicekompetanse. Ved å ta i bruk et nytt CRM-system og medlemsregister vil man i tillegg få bedre prosjektstyring, og muligheten til å effektivisere arbeidet med kurs og arrangementer.