Cover Glass & fasade 0418

Glass er en effektiv varmekilde i arktisk klima

I  utgave 4-2018 av magasinet Glass & Fasade kan du lese om hvordan sivilarkitekt Rose Marie Steinsvik bruker de naturgitte betingelsene i nord slik at glass blir en effektiv varmekilde.