Cover Glass & fasade 0119

Hett for isbadere i Oslofjorden

Det er skapt en flott ramme for helårsbading innerst i Oslos havnebasseng, der det dansk-norske arkitektparet Anna Zeuthen og Audun Stjern har bygget en badstueflåte. Med et saunarom, en omkringliggende platting og et stupebrett på taket, er det lagt til rette for både badstu og bading. Dette og mere kan du lese om i utgave 1-2019 av magasinet Glass & Fasade.