Oppslag fra magasinet Glass & Fasade

Orklas nye hovedkvarter er et miljøbygg i særklasse

I utgave 2-2019 av magasinet Glass & Fasade kan du  lese om kontorbygg med innovative løsninger. Et av disse er Orklas nye hovedkvarter i Oslo. Det er et miljøbygg i særklasse med glassbruk som reduserer energiforbruket, og produserer strøm. De bruker blant annet solcellerekkverk med tosidige kraftproduserence solceller.