Foto av magasinet Birken

Jon Almaas fikk Birkens hederspris

Vi har laget årets 4. utgave av magasinet Birken. Jon Almaas er viet stor plass som følge av at han er tildelt Birkens hederpris. Ellers er det som vanlig mye godt og nyttig trenings- og utstyrsstoff i bladet.