Behov for flere lærlinger i glassfaget

Byggenæringens Landsforenings (BNL) medlemsundersøkelse viser at bedriftene trenger flere ungdom som velger bygg- og anleggsteknikk. Glassbransjen er et av fagene som trenger flere lærlinger. I den forbindelse har vi laget digital annonsekampanje med film som promoterer glassfaget.