• Fra innholdet:

  – Legenes Hus har fått en helhetlig design, og arkitektur som bringer inn mye lys. Interiøret er fleksibelt og spesielt møterommene fremstår med god visuell og praktisk lydkomfort. (Foto: Adam Stirling)

  Foto av interiør i Legenes Hus
 • Fra innholdet:

  – Jeg tror raske endringer i byggeteknikk og trender i materialbruk vil føre til mange byggeskader i tiden som kommer. Glass er derimot noe av det mest varige du kan bruke, sier arkitekt Øystein Midtbø i Fabel Arkitekter. (Foto: Adam Stirling)

  Foto av Øystein Midtbø
 • Fra innholdet:

  – Infill-prosjekter: Glassfasader på trange byggeplasser i byer og tettsteder. Et økt fokus på alt som befinner seg under paraplybegrepet bærekraft tilsier at fortetting er gunstigere enn å smøre bebyggelse tynt ut over store arealer.

  Foto av Infill-prosjekt
 • Legenes hus. Foto: Adam Stirling

  Foto av interiør i Legenes Hus
 • Øystein Midtbøe. Foto: Adam Stirling

  Foto av Øystein Midtbø
 • Infill-prosjekt.

  Foto av Infill-prosjekt

Glass & Fasade 0221

Hei sann! Opplagsøkning til 4.400 og fortsatt gode omsetningsresultater. Papirformatet fungerer!

Fra innholdet: 

      Se den fantastiske boligen «Villa H». Utkraging med glass på tre sider gir huset i Molde et særegent uttrykk. – Naturkontakt og utsiktsmuligheter er viktige kvaliteter. På denne vakre tomta var det fristende å la hovedoppholdsrommet få sveve fritt ute i det store landskapsrommet, med vidt utsyn til fjord og fjell, forteller sivilarkitekt Aud Randi Astad

 

      Jeg tror raske endringer i byggeteknikk og trender i materialbruk vil føre til mange byggeskader i tiden som kommer. Glass er derimot noe av det mest varige du kan bruke, sier arkitekt Øystein Midtbø i Fabel Arkitekter.

 

      Infill-prosjekter: Glassfasader på trange byggeplasser i byer og tettsteder. Et økt fokus på alt som befinner seg under paraplybegrepet bærekraft tilsier at fortetting er gunstigere enn å smøre bebyggelse tynt ut over store arealer.

 

      Legenes Hus har fått en helhetlig design, og arkitektur som bringer inn mye lys. Interiøret er fleksibelt og spesielt møterommene fremstår med god visuell og praktisk lydkomfort.

 

      Erik Stensrud Marstein skriver om norske aktører som produserer bygningsintegrerte solcellepaneler.

 

      Unike glass-Skyvedører til Bjarke Ingels mega-husbåt.

 

      Trenden med minihytter fortsetter, og det dukker opp stadig nye varianter av de små, kompakte hyttene som gir mulighet til å leve komfortabelt og naturnært. På Nes Gard i Luster i Sogn har de investert i en hytte av speilglass.