Arrangerte hybridkurs

Med deltakere og foredragsholdere spredt over det ganske land og noen sågar utenlands, har vi vært med å arrangere to-dagers hybridkurs. 12 av 41 kursdeltakere var dog på plass i Oslo sammen med Glass og Fasadeforeningen og Member Media AS.

Som følge av oppdraget innledet vi et samarbeid med AO Produksjon. Indre Østfold-selskapet, med Ole Heier i spissen, leverte teknikken på beste måte. Skal ikke se bort i fra at vi finner flere samarbeidsprosjekter. Evaluering av kurset i etterkant viste at deltakerne var svært fornøyd med den digitale tilretteleggingen.