Nybygg til Sigrid Undset besøkssenter, Bjerkebekk. Foto: Carl Viggo Hølmebakk AS

Glassprisen 2021 utdelt

Vårt tidsskriftet «Glass & Fasade» og Glass og Fasadeforeningen har tildelt «Glassprisen 2021» til Carl Viggo Hølmebakk AS for prosjektet Nybygg Sigrid Undset besøkssenter.

Foto av vinnere av Glassprisen 2021

Vi var med juryen og delte ut prisen sammen med arkitekt Jonas Gunerius Larsen (fra venstre) og 1. amanuensis Christine Petersen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Mottakere var Halvard Amble og Carl-Viggo Hølmebakk fra arkitektkontoret Carl-Viggo Hølmebakk AS. Foto: Sindre Sverdrup Strand/Byggeindustrien.