Ellevte årgang i vår regi

Våre annonsører støtter fortsatt opp om vårt fagtidsskrift Glass & Fasade. Den ellevte årgangen i vår regi startet med utgave 1 i starten av mars. Der kan du lese om arkitekt Guy Tschudi-Madsen, optimalisert fasadesign, at gammelt bygningsglass er 100 % resirkulerbart og at arkitekt Snorre Stinnessen er «still going».  

Sjekk også ut magasinets hjemmeside; glassogfasade.no