Foto fra Bergen/GFD 2022
Foto av Eli Kari Gjengedal