Logo Glass&Fasades Glasspris

Pris til arkitektstudent

Member Medias tidsskrift «Glass & Fasade» har inngått avtale med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Glass og Fasadeforeningen om å etablere «Glass & Fasades Glasspris». Prisen skal deles ut til student/studenter ved skolens «AHO Awards» i juni.

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur

– på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte, 

– eller som kunstnerisk virkemiddel, eller

– hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, eller

– på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.

– Arkitekturen trekker frem glassets unike egenskaper som den beste kilden til å bringa dagslys inn i bygninger

«Glass & Fasades Glasspris» vil styrke vår merkevare og bidra til at vi sikrer magasin og dets nettkanal en god fremtid.