• Foto av stand på Bygg Reis Deg
  • Foto av Glass og Fasadeforeningens paviljong på Bygg Reis Deg
  • Foto av elever på Bygg Reis Deg
  • Foto av foredrag om verdens beste byggematerialer
  • Foto av William som intervjuer skoleungdom

Glass og Fasadeforeningen klinket til med største stand på Bygg Reis Deg. Satsingen gav resultater i form av nye medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Alle foto: William Sandberg-Huseby