Trenger man en byarkitekt?

Hvordan ville Askim, og også Indre Østfold, ha sett ut uten byarkitekt Therese Øijord Rustads innspill og veiledere for en visuell helhet i kommunen? I årets første utgave av magasinet Glass & Fasade, eller på glassogfasade.no, kan du lese om hvordan smart byplanlegging gir resultater.