Beate Solem, administrativ koordinator i GF, gjør seg klar til å ta i mot 170 deltakere på Oslo Plaza. Foto: Therese Myklebust

Harald Aase i aksjon. Foto: William Sandberg Huseby