Foto av nettbrett, Mac og mobiltelefon

GF KS Online gir orden i sysakene

GF KS Online er et digitalt KS- og HMS-system som kan brukes på byggeplass via smarttelefon og nettbrett.