William Sandberg-Huseby er blitt lærling hos Member Media.

Prosjektleder Per Henning Graff, direktør Bjørn Glenn Hansen og Faglig leder Jonas van Zwieten i Glass og Fasadeforeningen, ønsker William Sandberg-Huseby velkommen til GF Arena.